Om oss

Klimaendringene og årsakene til global oppvarming er nå svært godt dokumentert (1). Det mange glemmer, er at klimaendringer ikke bare handler om temperaturer. Klimaet har i høyeste grad helsekonsekvenser (2), og uten et bærekraftig klima blir det ingen helse. Den globale oppvarmingen er i tidsskriftet The Lancet omtalt som den største trusselen mot global helse i det 21. hundreåret (2). Alvorlige helsekonsekvenser av klimaendringene som predikeres er sykdom på grunn av sviktende vannforsyning, tørke og sviktende matproduksjon, mer ekstremt vær, hetebølger, flom, havstigning og migrasjon.

Det haster med radikale tiltak for å forebygge alvorlige klimaendringer og begrense skadevirkningene på liv og helse (3). Vår menneskelige natur forsøker dessverre ofte å få oss til å ignorere det vi ikke liker. Som for eksempel å unngå atferdsendring, selv om vi innerst inne vet det er nødvendig. Endring må til, eller for å bruke ordene til David Lloyd George: ”Vi må ikke være redd for å ta et stort skritt av og til. Man kommer ikke over avgrunnen i to korte hopp.” For å medvirke til at helsekonsekvensene av klimaendringene ikke blir ignorert, er ’Norsk nettverk for klima og helse etablert.

Nettverket består av personer og institusjoner som tar helse­konsekvensene av klimaendringene på alvor, og som ønsker å bidra til at skadene forebygges. Gjennom det nyetablerte nettverket vil vi engasjere til miljømessig ansvar og handling ved å måle og redusere personlige CO2 utslipp, og ta initiativ for å stimulere individer, organisasjoner og institusjoner, spesielt innen helsesektoren, til å redusere CO2utslipp. Videre er formålet å informere om helsekonsekvensene som vil følge av klimaendringene og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. På denne måten ønsker vi å påvirke politikere og andre viktige beslutningstakere til å gjennomføre tiltak for å redusere klimautslipp raskt nok til å forebygge alvorlige helsekonsekvenser. Nettverket utgir det elektroniske tidsskriftet ’Bærekraftig helse’.

Arnulf Øverland sendte en advarsel med diktet ’Du må ikke sove’ før 2. verdenskrig,1 og diktet er like aktuelt i dag siden klimaendringene truer oss alle dersom vi ikke handler raskt. La oss kikke på et par strofer:

Klimaendringer kan føre til konsekvenser for liv og helse som i omfang kan sammenlignes med effektene av bruk av atomvåpen. Leger har ledet an i kampen mot atomvåpen og bidratt til en betydelig nedrustning. Som helsearbeidere har vi et lignende ansvar for å hindre at klimaendingene får alvorlige konsekvenser. Melder du deg inn i Norsk nettverk for klima og helse , er du med og bidrar til dette.

 

Referanser

1. IPCC Core Writing Team, Pachauri RK, Reisinger A: Climate Change 2007: Synthesis Report. 2007.

2. Costello A, Abbas M, Allen A et al. Managing the health effects of climate change. Lancet 2009; 373: 1693–1733.

3. The German Advisory Council on Global Change (WBGU): Climate change: Why 2°C? http://www.wbgu.de/wbgu_factsheet_2_en.html. WBGU, Berlin; 2009.3. Baer P, Athanasiou