Klima=Helse!

Klima = Helse! er et prosjekt i regi av Nmf (Norsk Medisinstudentforening).  Det er en informasjons og handlingskampanje, organisert av studenter med hovedsete i Trondheim med Linda Nguyen som nasjonal koordinator.

De har laget en liten informasjonsvideo:

 

”Nmf mener at fremtidige helsearbeidere har et ansvar for å øke den generelle bevissthet rundt helseproblemene som de globale klimaforandringene vil medføre.” Politisk måldokument vedtatt i mars 2009 på Nmf landsmøte.

Nmf er en del av IFMSA (International Federation of Medical Students Association), som sammen med WHO kjører lignende opplysningskampanjer verden over.

Så langt har prosjektgruppen holdt en underskriftskampanje med et KlimaOpprop som ble overlevert til Erik Solheim i forkant av København møtet. Og holder fortløpende på med informasjonskampanjer, óg arrangerer en konkurranse som skal gjennomføres i høsten 2010, hvor klasser/grupper skal konkurrere om å senke karbon fotavtrykket sitt mest.

Nasjonal koordinator (Trondheim): Linda Nguyen linda.klima@gmail.com

Informasjons ansvarlig (Trondheim): Ruth Eig eig@stud.ntnu.no

Oslo koordinator og blogg ansvarlig: Isabel Joly isabel.m.joly@gmail.com

Ta gjerne kontakt!

http://klimahelse.no/

Her er en link til nettsida

Advertisement
%d bloggers like this: