Cicero

Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor. CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.

CICERO Senter for klimaforskning ble grunnlagt av regjeringen i 1990 og opprettet av Universitetet i Oslo.

CICERO er en frittstående forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo.

CICERO skal drive forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.

Her er en link til nettsida til http://www.cicero.uio.no/home/

Advertisement
%d bloggers like this: