Framtiden i våre hender

Fra FiVH sine nettsider:

Framtiden i våre hender er en miljøorganisasjon som arbeider for rettferdig fordeling av jordas resssurser og som setter hensynet til natur og klima foran vekst i forbruk og økonomi. Det skal ikke være dyp fattigdom, eller alvorlige menneskeskapte klimaendringer og tap av dyre- og plantearter i verden. Norge skal gå foran i de samfunnsendringer som trengs.Vi jobber for å få myndigheter og næringsliv til å legge om kursen, og til å legge forholdene til rette slik at det blir lett for folk å gjøre grønne og etiske valg.

Med 22 000 medlemmer er vi Norges største miljøorganisasjon, men trenger enda flere for å få bedre gjennomslag for våre saker. Meld deg inn i Framtiden i våre hender her!

Framtiden i våre hender angriper den grunnleggende drivkraften bak miljø- og klimatrusselen, nemlig det stadig stigende materielle forbruket i rike land. Det må mer enn marked og teknologi til for å løse de enorme utfordringene. Les mer om hva vi gjør og vår visjon her.

Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon uten politiske eller religiøse bindinger. Vi har en demokratisk oppbygning, med landsmøte hvert andre år, et meget kompetent styre og solid økonomistyring.’

 

Les mer om Framtiden i våre hender

Advertisement
%d bloggers like this: