Professor James Hansen

Professor James Hansen er en kjent klimaforsker som i mange år har ledet klimaforskningen ved NASA i USA. I 2009 gav han ut boka “Stoms of my Grandchildren” der han oppsummerer mye av sin forskning, og hvor han også gir en god begrunnelse for hvor viktig det er med radikale tiltak som må iverksettes raskt for å unngå en klimautvikling med meget alvorlige konsekvenser. For sitt arbeid fikk han Sofieprisen i 2010. I den forbindelse besøkte han Norge og hadde flere foredrag både i Oslo og Bergen. Han er opptatt av at det snarest mulig må innføres en avgift på alt fossilt brennstoff, og mener at et system for dette må erstatte kvotehandel som har vist seg ikke å virke etter hensikten.

Det blir sagt at hvis du vil vite hva de fleste klimaforskere mener, skal du lese rapportene fra FNs klimapanel, IPCC. Dersom du vil vite hva IPCC mener om ti år, les Hansen.

Hansen er nå bestefar og snakker mye om det ansvaret vi voksne og besteforeldre har for å sikre levelige vilkår også for våre barnebarn og senere generasjoner. På hjemmesiden til besteforeldreaksjonen i Norge, finnes henvisninger til mye av det han har sagt og skrevet, se: http://besteforeldre.framtiden.no/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=62:storms-of-my-grandchildren&catid=35&Itemid=56.

Hans siste internasjonale tale med tittel ”Human-made climate change – A moral, political and legal issue” holdt han i Tokyo 27. oktober 2010,  trykk på linken for å se presentasjonen

 

James Hansen, som var en av de første anerkjente forskere som advarte om globale klimaendringer allerede på 1980-tallet, har en svært god hjemmeside knyttet til universitetet Columbia:

http://www.columbia.edu/~jeh1/

Her har han lagt en rekke forelesninger om klimaendringer og powerpointpresentasjoner, og de nyeste av dem er åpne og fritt kopierbare.

 

 

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: