Zero

Fra Zero sine nettsider:

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en åtte år gammel miljøstiftelse som skal bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippsfrie energiløsninger og andre gode klimatiltak. ZERO arbeider for satsing på fornybar energi og teknologiske løsninger som gir utslippskutt innenfor sektorer som petroleum, kraftproduksjon, industri, transport, bygg og jordbruk. ZERO er en miljøstiftelse i vekst og har i dag rundt 25 ansatte.

Les mer om Zero

 

Advertisement
%d bloggers like this: