Norsk forening mot støy

Norsk forening mot støy er en frittstående medlemsorganisasjon som bekjemper alle former for støy (uønsket lyd), både politisk og ved å hjelpe støyplagede i enkeltsaker.

www.stoyforeningen.no

Norsk forening mot støy
Akersgt. 34
0180 Oslo
Tlf. 22 42 03 00
post@stoyforeningen.no

 

Advertisement
%d bloggers like this: