Hvem koordinerer nettverket?

Koordinatorgruppen for perioden november 2010 til desember 2011 består av:

Lars T. Fadnes, doktorgradsstipendiat, Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen (redaktør i ‘Bærekraftig helse’ og koordinator)

Naresh Sugandiran, Norsk medisinstudentforening (primæransvar: kontakt med studentgrupper innen helsefag)

Gunnar Kvåle, professor, Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen (primæransvar: Kontakt med forsknings- og utdanningsinstitusjoner)

Britt Randem, overlege, Oslo Universitetssykehus, Avdeling for miljø- og yrkesmedisin, Ullevål (primæransvar: kontakt med helseinstitusjoner og helseforetak)

Koordinatormøtene holdes som webmøter, og vi har brukt openmeetings som møteverktøy.


Nareshs

Fra venstre: Naresh Sugandiran, Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Britt Randem

En stor takk også til Jørund Kristoffer Nygård for arbeidet med logoen samt grafiske råd.

Advertisement
%d bloggers like this: