Årets hverdagshelt 2011

Det er mange som gjør en stor innsats for en bedre verden og et bedre samfunn. Mye av denne innsatsen gjøres av hverdags­helter som ofte ikke blir lagt så godt merke til, men som er drivkrefter i sine omgivelser. Norsk nettverk for klima og helse ønsker derfor å gi en anerkjennelse av denne innsatsen ved å kåre «Årets hverdagshelt for klima og helse 2011». Juryen har bestått av koordinatorgruppa i Norsk nettverk for klima og helse og har hatt fokus på klimavennlig livsstil og arbeid for positiv samfunnsendringer, se http://hverdagshelt.klimaoghelse.com/

Norsk nettverk for klima og helse har nå gått gjennom nominasjonene til ”Årets hverdagshelt 2011” og juryen har vurdert ypperlige kandidater hvor flere hadde fortjent en slik utmerkelse. Det var derimot lite tvil hos juryen om at Siri Martinsen er et fantastisk forbilde og en verdig vinner av prisen. 

Årets hverdagshelt 2011: Siri Martinsen – med et hjerte som banker for dyr og bedre framtid

Siri Martinsen leder organisasjonen NOAH som jobber for dyrs rettigheter, hvor hun har vært en nøkkelperson siden 1990 – like etter at organisasjonen ble stiftet i 1989. NOAH har i dag nærmere 3000 medlemmer og kjemper for at dyrene skal få en stemme som taler deres sak og hindrer at de blir utnyttet og må lide som følge av vår livsstil. Av utdanning er hun veterinær og hun er av de som har mest kunnskap om dyrs vilkår i landbruk, samt et betydelig fokus på miljø.

Når det gjelder livsstil har Siri Martinsen et sterkt fokus på etikk og bærekraft. Hennes personlige forbruk blir av venner karakterisert som nærmest ikke-eksisterende. Hun reiser sjelden på ferier og er en av få nordmenn som ikke deltar i forbrukskulturen, men i stedet bruker ressursene sine på å jobbe for en bedre verden. Hun reiser i hovedsak med kollektiv transport. Som veganer bidrar hun i stor grad til å leve klimavennlig også i forhold til mat. 

– Du viser et svært sterkt engasjement for dyr og dyrs rettigheter samtidig som du lever en svært bærekraftig livsstil. Hvordan tenker du at arbeid for dyr og miljø er knyttet sammen?

  • Jeg tenker at arbeid for dyrs rettigheter fremmer en respekt for alt liv som også kommer naturen til gode – på samme måte tenker jeg at respekt for naturen i seg selv må innebære respekt for de andre skapningene som også bor i den. Rent konkret henger arbeidet for dyr og natur nøye sammen i flere enkeltsaker – vi ser det kanskje tydeligst i arbeidet for minsket kjøttkonsum.

Siri Martinsen har tatt initiativ til å starte opp en vegetarkampanje for å redusere kjøttkonsumet i landet, noe som er vitenskaplig ansett som en av de mest effektive strategiene for å redusere klimagassutslipp.

– Du er også selv vegetarianer og spiser ikke dyreprodukter. Når bestemte du deg for dette og hva var det som fikk deg til å ta dette valget?

  • Jeg sluttet å spise dyr da jeg var ca. 16 år og fordi jeg innså at det ikke var i tråd med den respekt jeg mener andre dyr fortjener – vi må ikke utnytte dem, og da bør vi også la det være av hensyn til deres interesser. Jeg innså også at det var et stort sprik mellom hva dyr har behov for, hvem de er – og hvem vi tillater dem å være i våre industrialiserte systemer for kjøttproduksjon. Dyr har samme evne til viktige følelser som smerte, frykt, savn – men også glede – som oss selv. Det kan vi ikke ignorere.

Siri Martinsen ble for øvrig også kåret til et av årets ti navn 2011 i VG – sammen med blant annet kongen, statsministeren og båtfolket på Utøya. Hun har blikket rettet mot en bedre verden – både for dyr og mennesker – og lever ut sitt engasjement med stor entusiasme.

– Du har i mange år jobbet frivillig mer eller mindre vært uten lønn. Hva har gitt deg inspirasjon til denne forbilledlige innsatsen?

  • Grunnen til at jeg – og mange andre i NOAH – har jobbet og fortsatt jobber mange frivillige timer for dyrs rettigheter er nettopp at det er en av vår tids grelleste eksempler på utnytting og overgrep. Vi ser også fortsatt mange eksempler på utnytting av mennesker verden over, men utnytting av dyr er i motsetning til brudd på menneskerettighetene, en akseptert del av vårt samfunn, og det er et stort problem som jeg vil være med å endre på.

Koordinatorgruppa og juryen i Norsk nettverk for klima og helse var derfor aldri i tvil om at Siri Martinsen er et fantastisk forbilde og en verdig vinner av ”Årets hverdagshelt 2011.”

– Hva tenker du vi kommer til å tenke om vårt levesett i dag 25 år fram i tid?

  • Jeg tror at debatten om dyrs rettigheter og vårt kjøttforbruk kommer til å bli stadig sterkere i årene som kommer, og håper at mye av den behandlingen vi idag utsetter dyr for er noe vi med stolthet har lagt bak oss om 25 år.

– Du viser et svært sterkt engasjement for dyr og dyrs rettigheter samtidig som du lever en svært bærekraftig livsstil. Hvordan tenker du at arbeid for dyr og miljø er knyttet sammen?

  • Jeg tenker at arbeid for dyrs rettigheter fremmer en respekt for alt liv som også kommer naturen til gode – på samme måte tenker jeg at respekt for naturen i seg selv må innebære respekt for de andre.

Advertisement
%d bloggers like this: