Arrangementer i regi av nettverket

Arrangementer i regi av Norsk nettverk for klima og helse:

Klima og helse arrangement i Bergen 5. november 2015

Tid: Torsdag 5. november kl. 18.00-19.30
Sted: Auditorium 130, Bjørn Christiansens hus, Psykologisk fakultet, Bergen
Tittel: Plikt eller svikt: Hva er helsepersonells rolle i klimasaken?
Fri entre.

Klimaendringene er av mange ansett som dette århundrets potensielt største helsetrussel; hetebølger, infeksjonsspredning, mangel på mat og drikkevann, mangel på trygghet i lokalsamfunn som snus opp ned av ekstremvær. Fremtidens helsevesen vil måtte bære mye av byrdene som kommer.

Har helsepersonell et moralsk ansvar for å forhindre klimaendringene? Hvor langt strekker i så fall et slikt ansvar seg? Dette blir temaet for en paneldiskusjon om klimaendringer og individets ansvar i Bergen 5. november 2015 som oppladning til COP21 i Paris.

Paneldeltakere: 
– Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt, UiB
– Sondre Båtstrand, politiker og stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB
– John Gunnar Mæland, Norske Leger mot Atomvåpen, professor emeritus ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
– Espen Gamlund, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
– Jakob Grandin. utdanningskoordinator ved Centre for Environment and Development Studies (CEMUS), Uppsala universitet

Arrangører: Klima=Helse (Norsk Medisinstudentforening) og Norsk Nettverk for Klima og Helse. Paneldiskusjonen skjer i forbindelse med åpningen av årets konferanse for Federation of Nordic Medical Students’ Organisation (FINO), et møtepunkt for legestudenter i Norden. Mye av diskusjonen vil være på engelsk.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!


Tidligere seminarer:

 

Seminar about climate and health
Time: 10th December 1330 – 1500 2010
Place: Overlege Danielsens Hus, 5th floor.Årstadveien 21, Bergen
The seminar is open and free.
Program:
1330 – 1400 Climate change: trends and consequences. What is needed for reaching the 2 degree target for a global temperature increase?
Professor Tore Furevik

1400 – 1430 Climate change, malaria and other consequences for global health.
Torleif Markussen Lunde and Ellen Viste

1430 – 1500 Norwegian network for climate and health and related networks.
Gunnar Kvåle and Lars T Fadnes

To download seminar poster, click here.

Advertisement
%d bloggers like this: