Kommentarer og debatt

Dette er et kommentarforum der medlemmer kan bidra med nyheter fra aviser, spennende studier etc.

Innleggene må godkjennes av redaksjonen før de vil bli synlige på siden.

 1. January 8, 2012 at 20:49

  Comments on COP17 in Durban from Professor Hugh Montgomery

  The 17th Conference of the Parties (COP17) in Durban organised by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is now over. Many will state that the meeting was a complete failure. A failure to respond to a disaster. Read some of the describing comments on COP17 in Durban from Professor Hugh Montgomery:

  In November, an IPCC special report confirmed that global warming would be associated with extreme weather events, heavy precipitation/ flooding, and drought. Whether the floods which covered 1/5th of Pakistan’s land area in 2010, the massive drought in Europe last year (with fires in Russia and loss of wheat crops), or the flooding this year in Thailand and Vietnam can be ascribed to global warming cannot, of course, be proved.

  But we have had less than 0.8C rise in temperature so far….

  What does that mean? That we are on track for AT LEAST a 3 degree rise in temperature this century- which the Potsdam Institute says may lead to an extinction event of <70%. The temperature rise- and impacts- will be much worse if emissions are allowed to continue to climb, of if positive feedbacks come to play.

  The response in COP17 then? Argue about historical responsibility, and the right to develop/ keep developing. Then agree to try to negotiate a plan, slow time, and not to enact one (if at all) until 2020. Agree to establish a green fund for adaptation, but not put money into it. Agree to account for deforestation- but by saying that any deforestation less than that planned is a ‘saving’ not a loss.

  The plain truth is that COP17 hasn’t prevented a single gramme of CO2 being emitted… and may never do so.

  Were the world a patient, we’d be calling the cardiac arrest team just now. As it is, a committee of the unqualified seems to be looking at the monitors, arguing whose fault it is, and establishing a committee to discuss a possible treatment plan.

  We must all now consider what emergency action to take. We have nearly run out of time.”

 2. September 7, 2011 at 12:04

  Klimaendringer – vår tids største helsetrussel

  Read in English

  “Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO2-utslippene reduseres raskt og betydelig. Mange av tiltakene vil være helsefremmende for den enkelte, som å velge sykkel og grønnsaker fremfor bil og kjøtt. Nødvendige klimatiltak vil derfor oppfylle både miljø- og helsemål. Helseaspektet bør tillegges større vekt når nasjonal og internasjonal politikk for å bekjempe klimaendringer skal begrunnes, utformes og gjennomføres.”

  Les oversiktsartikkelen som ble publisert i Tidsskriftet på http://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2011/1670-2.pdf

  Last ned artikkelen herhttp://tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2011/1670-2.pdf

 3. Gunnar Kvåle
  May 15, 2011 at 10:06

  Fossilt brennstoff må fases ut nå!

  En viktig klimarapport ”The Case for Young People and Nature: A Path to Healthy, Natural, Prosperous Future” forfattet av James Hansen og mange andre anerkjent forskere er nettopp utgitt. I følge rapporten er det mulig å stanse global oppvarming dersom vi meget raskt avvikler vår bruk av fossilt brennstoff. En godt kjent forsker fra global helse feltet, Jeffrey Sachs, er medforfattere på rapporten. Jefrey Sacks er økonom og tidligere kjent i helsesammenheng bl.a. som leder av kommisjonen for makroøkonomi og helse som utgav den kjente WHO-rapporten om dette tema da Gro Harlem Brundtland var WHO-sjef.

  Det gjør inntrykk når så mange andre forskere fra kjente og repekterte forskningmiljøer, går ut sammen med James Hansen og grundig forklarer hvorfor det må handles nå for å hindre at livet på jorda – slik vi kjenner det i dag – ødeleggens. ”Våre foreldre visste virkelig ikke at deres handlinger kunne skade framtidige generasjoner. Vi som er dagens generasjon kan bare late som at vi ikke visste”, skriver forskerne til slutt i rapporten. Hele rapprorten kan lastes ned fra:
  http://columbia.us1.list-manage.com/track/click?u=0ebaeb14fdbf5dc65289113c1&id=56be1c6b6d&e=b3f7b27a25

 4. Gunnar Kvåle
  April 29, 2011 at 22:42

  Vårt forbruk av importerte varer teller ikke i vårt klimaregnskap

  Ein stadig større del av globale utslipp kommer fra produksjon av varer og tenester for handel. I 2008 utgjorde slik produksjon 26 prosent av verdens utslepp, mot 20 prosent i 1990, dette i følge en ny studie ledet av forskar Glen Peters ved CICERO, se http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11541.

  Studien ble omtalt i the Guardian 26. april, se http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/25/carbon-cuts-developed-countries-cancelled. Avisen skriver blant annet:
  “Much of the increase in emissions in the developed world is due to the US, which promised a 7% cut under Kyoto but then did not to ratify the protocol. Emissions within its borders increased by 17% between 1990 and 2008 – and by 25% when imports and exports are factored in.

  In the same period, UK emissions fell by 28 million tonnes, but when imports and exports are taken into account, the domestic footprint has risen by more than 100 million tonnes. Europe achieved a 6% cut in CO2 emissions, but when outsourcing is considered that is reduced to 1%.”

  Når du kjøper ei veske eller eit kjøleskap, går utsleppa frå produksjonen inn i produksjonslandet sitt utsleppsrekneskap. I det norske rekneskapet blir utsleppet usynleg.

 5. Gunnar Kvåle
  April 29, 2011 at 22:16

  Øystaten Nauru overtar lederskapet i AOSIS (Alliance of Small Island States)

  AOSIS er en koalisjon av 43 øyer og lavtliggende kystland som vil bli meget hardt rammet av havstigning på grunn av klimaendringene. FN-ambassadøren for Nauru skrev hadde et innlegg i avisen The Guardian 26. april 2011 der hun blant annet skriver:

  “Our ability to find a solution to climate change will depend on the choices we make and the values we prioritise. It also depends on who we prioritise – the rich or the poor, the secure or the vulnerable, present generations or future ones.

  These decisions will determine whether the future sees a destructive scramble for the world’s remaining resources or an equitable sharing of steadily increasing prosperity. Because in the end, we all live on the same island, and how we treat it and each other will settle the fate of humanity”

  For hele artikkelen. se http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/26/nauru-united-nations-developed-world

  Det er gode grunner til å støtte AOSIS og deres målsetninger for effektive klimatiltak. De representerer befolkningsgrupper som vil bli meget hardt rammet om ikke det internasjonale samfunnet samler seg om atskillig sterkere tiltak mot klimaendringene enn det vi til denne tid har sett.

 6. April 7, 2011 at 11:34

  Det er nylig utgitt et hefte om klima av Gunnar Kvåle som består av en samling artikler og betraktninger som. Det meste er debattinnlegg relatert til ulike aspekter ved klimaendringene.

  Klima: Det haster med handling.

  Artikler og debattinnlegg 2009-2011

  Gunnar Kvåle

  https://bora.uib.no/bitstream/1956/4617/1/110330-Klima%20-%20Det%20haster%20med%20handling.pdf

   

 7. Gunnar Kvåle
  January 23, 2011 at 22:01

  Oljeindustriens spår at CO2 utslippene vil øke med nesten 25 prosent de neste 20 år

  I en artikkel i the Guardian 19. januar presenteres ExxonMobil sine prognoser for CO2 utslipp. I følge artikkelen er prognosen på en nesten 25 % økning de neste 20 årene høyere enn prognoser som noensinne tidligere er offentlig presentert av regjeringer eller av forskere. Hele artikkelen kan leses på http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/19/exxonmobil-carbon-emissions-rise

 8. January 16, 2011 at 12:40

  New world record…

  It’s a new world record… Eller rettere sagt: Det er nylig satt to rekorder på en gang. 2010 var et år som går rett inn i historien. Det første spørsmålet er om vi egentlig bør juble for rekorden. Rekordene det er snakk om går nemlig på temperatur og … Read original post: http://fadnes.wordpress.com/2011/01/14/new-world-record/

 9. Gunnar Kvåle
  January 10, 2011 at 10:18

  Konsekvenser av en global temperaturøkning på 4 grader eller mer
  I september 2009 ble det arrangert en forskerkonferanse for å svare på hvor sannsynlig det er at vi vil få en global temperaturøkning på 4 grader eller mer og hvilke konsekvenser en slik oppvarming vil få for økosystemer og samfunn. Resultatene er publisert i januar 2011 gjennom en serie på 13 artikler i et spesialnummer av Philosophical Transactions of the Royal Society (1). Disse er også publisert på nettet (2).
  Hovedkonklusjonene er som følger:
  • Det er sannsynlig at hvis det ikke gjennomføres sterkere tiltak mot klimagassutslipp, vil vi gå mot en global temperaturøkning over før-industrielt nivå på mellom 3 og 7 grader omkring 2090, og kunne nå 4 graders stigning i løpet av 2070-årene.
  • Det er en sterk motsetning mellom politisk uttrykte målsetninger om å nå 2 graders målet og effektene av de tiltak som blir iverksatt. Omforente tiltak er på langt nær tilstrekkelige til å nå 2 graders målet. I praksis synes derfor en temperaturstigning på mer enn 2 grader å være politisk akseptert.
  • Nye analyser tyder på at en 2 grader temperaturstigning gir mer alvorlige konsekvenser enn tidligere antatt. Grensen på 2 grader kan ikke lenger betraktes som en grense mellom akseptable og farlige konsekvenser, men som en grense mellom farlige og ekstremt farlige klimaendringer.
  • Klimamodeller for regionale temperturendringer tyder på at uten sterkere tiltak vil både Nord-Afrika og Sør-Europa kunne få mer enn 6 graders temperturstigning og reduksjon i nedbør. Dette må man regne med vil kunne føre til ekstrem tørke og nedsatt muligheter for matproduksjon i mange områder.
  • Et økende antall klimaflyktninger på grunn av havstingning og dårligere muligheter for matproduksjon i mange områder er en av de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene. Det er en reell fare for at 187 millioner mennesker må flytte fra lavtliggende øyer og kystnære områder. Ved en global temperaturøking på 4 grader er det meget dårlige utsikter for jordbruk og matsikkerhet i Afrika sør for Sahara. Alt i dag er svært mange under risiko for sult. Dette tallet har økt fra 300 millioner i 1990 til 700 millioner i 2007 og er beregnet å øke ytterligere til 1 milliard i 2010.
  Samlet viser resultatene fra disse nylig publiserte rapportene at hvis politikere verden over ikke i løpet av de første få årene sørger for å gjennomføre store utslippsreduksjoner, har de i praksis akseptert å la verden gå mot en fremtid med ekstremt farlige klimaendringer. Dette gjøres for at vi som lever i den rike del av verden skal kunne fortsette et unødvendig høyt forbruk og sløsing med fossilt brennstoff, blant annet ved å fly på ferie verden rundt så ofte vi ønsker.
  Vi trenger en massemobilisering mot dette, slik at politikerne i tide får på plass nødvendige virkemidler for en radikal endring. Vi kan ikke tillate at fremtidige generasjoner arver en klode i kaos med sult og store flyktningestrømmer fra områder som vil bli ubeboelige for mennesker. Det må mobiliseres til krig mot klimaendringer, slik lederen for lavutslippsutvalget og professor i klimastrategi, Jørgen Randers, sammen med tidligere leder i Greenpeace, Paul Gilding, har foreslått. Ved radikale tiltak i en skala som de har presentert i sin ”one degree war plan”(3), er det fortsatt mulig å hindre de mest alvorlige følgende av klimaendringene som er under utvikling.
  1. New MG, Lieberman DM, Betts RA et al (Eds). Four degrees and beyond: the potential for a global temperature increase of four degrees and its implications. Phil Trans R Soc 369, January 13, 2011.
  2. http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934.toc (30.12.2010)
  3. http://paulgilding.com/cockatoo-chronicles/cc20091106-odw-launch.html (07.01.2010)

 10. Gunnar Kvåle
  December 14, 2010 at 13:22

  Cancun-avtalen
  Under COP16 i CANCUN ble det lørdag 11. desember enighet om en avtale. Avtalen innholder ingen nye løfter om utslippskutt. Det ble imidlertid en mer omfattende avtale enn de fleste hadde ventet på forhånd. To-gradersmålet opprettholdes, men det er ikke spesifisert noen konkrete tiltak for hvordan dette målet skal kunne nås. Avtalen nevner løftet fra rike land om å bidra med 30 milliarder dollar i perioden 2010 – 2012 i raske midler for klimatiltak, og rike land forplikter seg til fra 2020 å bidra med 100 milliarder årlig til klimatiltak i fattige land, men avtalen sier ikke noe om hvordan disse midlene skal skaffes til veie. For flere detaljer se Cicero’s hjemmesidet: http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11500 eller i selve avtaleteksten som finnes på: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B88iFXWgVKt-MzJkYTliM2MtY2VmMy00ZWFlLTk3NWQtMTQ0NGJjOTU4NDUx&hl=en

 11. Gunnar Kvåle
  December 13, 2010 at 21:28

  Cancun Statement: Climate Change and Health: The Time to Act is Now
  Organisasjonen “Health Care Without Harm” sammen med mange andre organisasjoner som er engasjert i globale helsespørsmål har fremmet en deklarasjon om klima og helse til klimamøtet i Cancun. Deklarasjonen kan finnes via følgende nett adresse: http://www.noharm.org/global/news_hcwh/2010/dec/hcwh2010-12-06.php

 12. Gunnar Kvåle
  December 7, 2010 at 10:34

  Uttalelse om helsefordeler av klimatiltak til klimamøtet i Cancun

  Gunnar Kvåle, Senter for internasjonal helse; Universitete i Bergen

  Et internasjonalt vitenskapelig panel, IAMP (”Inter Academy Medical Panel”), har i forbindelse med klimatoppmøtet i Cancun utarbeidet en uttalelse om helsefordelene som oppnås gjennom klimatiltak, se http://tinyurl.com/iampHBCCM. Uttalelsen som er undertegnet av vitenskapskomiteer i mange land anbefaler blant annet at:
  • Helsefordelene med klimatiltak bør være et av hovedkriteriene for å gjennomføre tiltak for å forebygge klimaendringer
  • Helsefordelene med klimatiltak bør gis større oppmerksomhet i internasjonale klimaforhandlinger
  • Helsedepartementer og helseministre bør aktivt fremme klimatiltak som resulterer i bedre helse i eget land og ta dette opp i diskusjoner om nasjonal klimapolitikk
  • Helsepolitikere, forskere og helsearbeidere bør samarbeide på tvers av faglige og nasjonale grenser for å studere, utvikle og gjennomføre tiltak for å forebygge klimaendringer som også har gunstige helseeffekter
  • Helsesektoren må vise lederskap ved å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp i egen sektor

 13. December 2, 2010 at 21:58

  Planned obsolescence

  “Planned obsolescence” eller planlagt teknisk foreldelse handler om industridesign som gjør at produktene vi kjøper er laget på en slik måte at produktene skal vare kortere enn de kunne ha gjort. De lages også gjerne slik at det ikke lønner seg eller er umulig å reparere. Dette er gunstig for produsenter og for “økonomisk vekst”,men ødeleggende for miljøet, klima og menneskers holding til forbruk.

  Frem til 14 desember 2010 finnes den ypperlige dokumentaren “Pyramids of Waste”/”Garantert kort levetid” på linken under.

  http://www.nrk.no/nett-tv/prosjekt/1948/

  Filmen som varer en time gir en interessant innføring i planned obsolescence og mekanismer i vårt bruk og kast samfunn.

  Se gjerne også denne linken om tema intereserer:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

  Sturle J Monstad
  M.Phil Health Promotion

 14. Gunnar Kvåle
  November 18, 2010 at 22:08

  Sant og usant i klimadebatten
  Gunnar Kvåle
  Senter for internasjonal helse
  Universitetet i Bergen

  I mange medier synes oppfatningen fortsatt å være at skal man ha en balansert diskusjon om klima, må man ha med like mange ”klimanektere” som andre i debatten. Men klimasaken dreier seg ikke om hva folk flest mener. Her er det spørsmål om hva en grundig sammenstilling og vurdering av alle vitenskapelige data forteller oss. Som påpekt av Arne Jensen i Norsk Redaktørforening bør det være avgjørende om kilden man bruker for omtale av klimaendringene har en faglig plattform som gjør det relevant å lytte til vedkommende.

  Det er flere år siden FN sitt klimapanel konkluderte med at gjennomsnittstemperaturen globalt øker, og at det er svært sannsynlig at denne økningen i hovedsak kan tilskrives utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt drivstoff (1). Et stort problem er at det finnes sterke kommersielle interesser som synes å ha en bevisst strategi for å feilinformere om dette.

  Tidligere i år fant 255 medlemmer av vitenskapsakademiet i USA, inkludert 11 Nobelprisvinnere, det nødvendig å gå ut i det anerkjente tidsskriftet Science med en sterk advarsel om farene med slik feilinformasjon (2). Forskerne oppsummerer konklusjonene omkring klimaendringene i fem punkter:
  1. Planeten blir varmere på grunn av økt konsentrasjoner av varmefangende gasser i atmosfæren.
  2. Det meste av økningen i konsentrasjonen av disse gassene det siste hundreåret skyldes menneskelig aktivitet, spesielt bruk av fossilt brennstoff og avskogning
  3. Naturlige årsaker spiller alltid en rolle for jorden klima, men disse overskygges nå av menneskeskapte endringer.
  4. Oppvarming av planeten vil forårsake at mange andre forhold endres med en hastighet som aldri før i moderne tider. Dette inkluderer økende havstigning og økt surhetsgrad i havet.
  5. Kombinasjonen av disse kompliserte klimaendringene truer kystbefolkninger og byer, mat og vannforsyning, økosystemene i hav og ferskvann, skoger, miljøet på høye fjell og mye mer.

  Forskerne vurderte at disse funnene er så sikre og alarmerende at de i artikkelen gikk ut med en meget sterk oppfordring til politikere så vel som til allmennheten om øyeblikkelig å gjøre noe med årsakene til klimaendringene.

  Forskerne kommer med sterk kritikk av klimaskeptikernes forsøk på å undergrave det vitenskapelige grunnlaget for disse konklusjonene. De skriver blant annet: Det er typisk at fornektere av klimaendring er drevet av spesielle interesser eller dogmer, og ikke av et ærlig forsøk på å skaffe til veie en alternativ teori som er troverdig og som tilfredsstiller vitenskapelige observasjoner.

  I følge en artikkel skrevet av John Broder som i New York Times 20. oktober, har olje- og kullindustrien i mange tiår støttet aksjoner for å så tvil om klimavitenskapen og undergrave politiske tiltak for å forhindre global oppvarming (3). Han skriver at ”fossilindustrien” har gitt rikelig finansiell støtte til institutter for at de skal produsere ”anti-global-warming” studier. Den har også betalt for demonstrasjoner og nettsider som sår tvil om vitenskapelige funn og har understøttet økonomiske analyser som blir gjennomført i den hensikt å vise at tiltak for å redusere klimagassutslipp vil ha ødeleggende effekter på arbeidsplasser og økonomi.

  I en artikkel i den engelske avisen the Guardian nylig, diskuterer Donald Brown, professor i miljøetikk ved Penn State universitetet i USA, dette problemet (5). Han tar opp spørsmålet om slik feilinformasjon om klimaendringene med manglende belegg i vitenskapelige data, kan sees på som en forbrytelse mot menneskeheten, siden konsekvensene kan bli så alvorlige. Det kan føre til at tiltak mot klimaendringene utsettes og gjøre det umulig å forebygge meget alvorlige konsekvenser, spesielt i fattige land, øystater og land som Bangladesh med store befolkninger som bor på lavtliggende områder.

  Mange år etter at sammenhengen mellom røyking og lungekreft var allment akseptert av forskere verden over, var det mange som prøve å så tvil om denne sammenhengen. Dette gjorde det vanskeligere å få aksept for forebyggende tiltak, noe som trolig medvirket til at flere døde av lungekreft. Det kan få atskillig større konsekvenser dersom feilinformasjon om klimaendringene medvirker til at nødvendige tiltak forsinkes. Dette kan føre til irreversible klimaendringer med meget alvorlige følger for liv og helse, både for fattige som lever i dag og for våre barnebarn og senere generasjoner.

  1. Solomon S, Qin D, Manning M et al. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html avsnittene 2.3.1 og 9.7) (16.11.2010).

  2. Gleick PH, Adams RM, Amasino RM et al. Climate change and the integrity of science. Science 2010, 328, 689-90.

  3. Broder JM. Climate change doubt is Tea Party article of faith. New York Times, October, 20, 2010. http://www.nytimes.com/2010/10/21/us/politics/21climate.html?_r=1&scp=4&sq=john%20M.%20Broder&st=cse (17.11.2010)

  4. Brown D. Is climate science disinformation a crime against humanity. The Guardian, November 1, 2010. http://www.guardian.co.uk/environment/cif-green/2010/nov/01/climate-science-disinformation-crime (16.11.2010)

 15. November 17, 2010 at 09:29

  Deklarasjon om klima og helse fra Norsk forum for global helseforskning
  Gunnar Kvåle, Senter for Internasjonal helse, UiB

  Den 10. September 2010 vedtok styret i Norsk forum for global helseforskning en deklarasjon om klima og helse, se forumets hjemmeside
  (http://www.globalhealth.no) der deklarasjonen er publisert.
  Forskerne i global helse uttrykker i deklarasjonen sin bekymring for helseskader på grunn av global oppvarming og etterlyser sterkere tiltak globalt og nasjonalt for å redusere klimautslippene så raskt at alvorlige helseskader kan forhindres.

  Norges regjering utfordres til å ta en ledelse i dette arbeidet og sørge for at store nok midler blir overført til fattige land for å minske konsekvensene av klimaskadene og for å legge til rette for en
  bærekraftig utvikling gjennom satsing på alternative energikilder. Det etterlyses forskning for å fremskaffe bedre prediksjon av helseskader som kan forventes, også om den globale temperaturen skulle øke med mer enn 2 grader, noe som trolig vil vise at skadene i så fall vil bli så alvorlige at en slik temperatursting må forhindres. Helsearbeidere oppfordres til en bærekraftig livsstil ved å måle og ta steg for å redusere egne klimagassutslipp. Les hele deklarasjonen her:

  http://declaration-globalhealth.klimaoghelse.com

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: