Innmelding

Vi er glade for at din interesse til å bli med i Norsk nettverk for klima og helse

– Medlemskapet er gratis

– Nettverket koordineres av en gruppe som vil sende ut det elektroniske tidsskriftet ‘Bærekraftig helse’ til nettverkets medlemmer hver tredje måned

– Norsk nettverk for klima og helse er et nettverk av personer og institusjoner som støtter opp under nettverkets formål

– Ønsker du å grunnlagsdokumentet, kan du benytte denne linken

For innmelding i Norsk nettverk for klima og helse, fyll ut følgende innmeldingsskjema:

http://innmeldingsskjema.klimaoghelse.com

Når søknadsskjemaet er fylt ut, vil du snart motta en mail som vil bli sendt til deg med tittelen:

‘Google Grupper: Du har blitt invitert til Norsk nettverk for klima og helse’

Det viktig at du takker ja til denne invitasjonen for å bekrefte medlemsskapet.

Advertisement
%d bloggers like this: