Luftkvalitet

Et voksent menneske puster ca. 10 000 liter luft i løpet av et døgn. Kvaliteten på luften vi ånder inn, har derfor stor betydning for helsa vår.  I dag er forurenset uteluft en reell trussel for helse og trivsel i norske byer og tettsteder.

Les mer om betydning av luftkvalitet på nettsida til www.luftkvalitet.info

Rapporten ‘Luftforurensning– et stort helseproblem’ gir også mye god info. Følg linken for å lese rapporten

Advertisement
%d bloggers like this: