Årets hverdagshelt 2012

Det er mange som gjør en stor innsats for en bedre verden og et bedre samfunn. Mye av denne innsatsen gjøres av hverdags­helter som ofte ikke blir lagt så godt merke til, men som er drivkrefter i sine omgivelser. Norsk nettverk for klima og helse ønsker derfor å gi en anerkjennelse av denne innsatsen ved å kåre «Årets hverdagshelt for klima og helse 2012». Juryen har bestått av koordinatorgruppa i Norsk nettverk for klima og helse og har hatt fokus på klimavennlig livsstil og arbeid for positiv samfunnsendringer, se http://hverdagshelt.klimaoghelse.com/

En jury har i denne sammenheng vurdert nominasjonene til ”Årets hverdagshelt 2012” og har vurdert svært gode kandidater som hadde fortjent en slik utmerkelse. Valget falt på Lars Ove Kvalbein som er et godt forbilde og en verdig vinner av prisen.  

Årets hverdagshelt 2012: Lars Ove Kvalbein – fra hverdag til fest – en forandringsagent for positiv forandring

Lars Ove KvalbeiLars Ove har i mange år arbeidet for en positive klimavennlige samfunnsendringer og bidratt med både nytenkning og stort engasjement. I yrkessammenheng har Lars Ove bl.a. vært prosjektleder for ”Grønn hverdag” og i Bjørgvin Bispedømme for “Grønne menigheter”. I disse sammenhengene har han drever utstrakt foredragsvirksomhet, nettverksbygging, mediekontakt, rådgivning. Han har vært prosjektleder, nettredaktør og koordinator for Grønne menigheter nasjonalt. Han er også engasjert som ”Vestlandskoordinator” i idédugnaden Hundreårsmålene (www.hundrearsmalene.no), og som prosjektleder for pilotprosjekt støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Miljøverndepartementet (utprøving av metoder for å engasjere et passe stort lokalsamfunn i praktisk klima- og energiomstilling). Ellers har han jobbet som frilans miljørådgiver, med oppdrag for næringsliv og kommuner.

Når det gjelder frivillig engasjement og verv har han vært en sentral drivkraft i mange sammenhenger blant annet som en sentral pådriver i prosjektet ”Bærekraftig liv på Landås” som innbefatter mange ulike aktiviteter, bl.a. en årlig miljøfestival for familier i området, se (http://www.barekraftigeliv.no/omoss/Hvemervi). Han har også vært aktiv i Korsveibevegelsen og jobbet med miljøarbeid der. Han var også med på oppstarten av Kristent Nettverk for Miljø og Rettferd samt at han var medlem av styringsgruppen for Bergen Fairtrade-by.

Også Når der gjelder klimavennlig livsstil med fokus på ulike livsaspekter har Lars Ove vært et forbilde på mange områder. Han og familien greid seg uten egen bil selv med 5 barn. De er medlemmer av en bildelering og tar buss til byen når det er nødvendig. De går ofte på tur i nærområdet med barna til og fra ulike aktiviteter, og får på denne måten også mer “kvalitetstid” med barna som mange snakker om at de savner i tidsklemma. I ferier reiser familien bl.a. til famliestedet på Sunnmøre om sommeren med bil fra bildeleringen og unngår lange ferieturer med fly.

Når det gjelder mat velger familien minst 3 kjøttfrie middager i uka, støtter opp om sin lokale butikk der de gjør handel med fullastet sykkelvogn. Forøvrig har de begynt å dyrke noen grønnsaker selv og velger fra det økologiske som er tilgjengelig på nærbutikken. Familien har også investert en del i å oppgradere en tomannsbolig fra 50-tallet til tilnærmet passivhusstandard. I forbindelse med utbygging ble det lektet ut og isolert med til sammen 30 cm i veggene. De oppgraderte også kjelleren og isolerte utvendig med 15 cm isopor på muren samt installerte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hele huset. Etter denne oppgraderingen har strømforbruket for husstanden falt markant, samtidig som inneklima er bedret. Familien på 7 har bodd på relativt liten plass (etter norsk standard). Når det gjelder klær og utstyr til barna er mye vært basert på arv og gjenbruk/ Fretex samt at de deler på verktøy og maskiner med naboer. Biltilhenger eies sammen med 3 andre familier. De har også brukt den digitale plattform ”Sirkle.no” gjennom Bærekraftige liv for å dele, gi bort, selge, låne og bytte ting i nabolaget.

Vi vil derfor sende en stor gratulasjon til Lars Ove Kvalbein og hans familie for en velfortjent utmerkelse som “Årets hverdagshelt” i 2012 i sitt arbeid for et bedre lokalmiljø og en bedre verden!

Advertisement
%d bloggers like this: